KENDALA DALAM PEMASANGAN PLINT RADIUS

Kendala-kendala dalam Pemasangan Plint Radius
1.    Merosot atau terlalu naik ? buat referen menggunakan balok kayu, tinggi 50 mm dan kedalaman 50 mm.
2.    Nat cekung ? nat dibuat RATA, jangan malah dibuat cekung, ada tali air.
3.    Nat terlalu besar ? cek lebar keramik terlebih dahulu.
4.    Level ketinggian screed lantai belum tentu baik.
5.    Kesikuan pada sudut lantai ke lantai bagaimana ?  Pergunakan siku besar, 60 x 60 cm.
6.    Kesikuan pada sudut dinding ke lantai bagaimana ?  Pergunakan water pass siku.

Mohon Diperhatikan dalam Pemasangan
1.    Merosot atau terlalu naik : buat patokan 50 – 50 mm
2.    Maju – mundur dan kelurusan : patokan pada tarikan benang bawah.
3.    Naik – turun dan kelurusan : patokan pada tarikan benang atas.
4.    Kiri – kanan Plint Radius : patokan pada garis marking 300 atau 900 mm.

RadizaPlint.com © 2016 - All Right Reserved